Raport nt.rynku kosmetycznego
01.06.2012
Raport nt.rynku kosmetycznego

Raport "Rynek usług kosmetycznych w Polsce. Trendy, kierunki rozwoju, strategie i metody działania" opracowany przez GabiNET i Questus prezentuje polski rynek usług kosmetycznych, trendy oraz kierunki rozwoju, strategie  i metody działania. Analiza ma charakter jakościowy i ilościowy – prezentuje: wielkość rynku, ilość działających salonów,  dynamikę, obroty. Zawiera między innymi analizę sieci franczyzowych, działających w Polsce, analizę najpopularniejszych usług oraz segmentację klientów, czynniki wyboru salonu przez klientów. Raport zawiera 71 stron.SPIS TREŚCI

WSTĘP - str. 3

STRESZCZENIE KIEROWNICZE
- str. 4

I. METODYKA BADANIA
- str. 7

II. UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU SEKTORA USŁUG KOSMETYCZNYCH - str. 10
II.1. Wielkość rynku i dynamika wzrostu - str. 10
II.2. Struktura konkurencyjna rynku – modele konkurowania - str.14
II.3. Produkty, usługi, trendy - str. 16
II.4. Czynniki determinujące rozwój rynku usług kosmetycznych w Polsce i na świecie - str. 30

III. SALONY KOSMETYCZNE OCZAMI WŁAŚCICIELI - str. 34
III.1. Sezonowość w biznesie usług kosmetycznych - str. 34
III.2. Rentowność, koszty i zyski z salonu - str. 35
III.3. Wartość i pozyskanie klienta - str. 38
III.4. Edukacja i szkolenia dla branży usług kosmetycznych - str. 39

IV. KLIENCI - str. 40
IV.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych klientów - str. 40
IV.2. Segmentacja klientów - str. 44
IV.3. Modele zachowań konsumenckich na rynku usług kosmetycznych - str. 48
IV.4. Czynniki wyboru salonu i usługi - str. 52
IV.5. Poziom i źródła zadowolenia z usług - str. 56
IV.6. Skłonność klientów do polecania usług salonu – wskaźnik NPS - str. 64

WNIOSKI KOŃCOWE - PERSPEKTYWY, KIERUNKI I BARIERY ROZWOJU SALONÓW KOSMETYCZNYCH W POLSCE str. 66


Cena raportu: 250 zł + 23% VAT
Aby otrzymać raport należy dokonać wpłaty na konto Estetica Polska Sp. z o.o.:
Bank Millenium, nr konta: 55 1160 2202 0000 0001 1831 1975

netgraf
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień