Firma Davines z odnowionym certyfikatem B Corporation

611

W 2020 roku Davines, włoski producent kosmetyków do włosów, podnosi poprzeczkę zrównoważonego rozwoju, odnawiając certyfikat B Corporation. Tym samym firma potwierdziła swój rosnący wkład w czynienie dobra dla świata.

Częścią założonej w 1983 roku grupy Davines jest marka kosmetyków do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów – Davines. Firma z siedzibą główną w Parmie posiada oddziały w Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Meksyku, Hong Kongu i Deventer, a jej międzynarodowa dystrybucja obejmuje ponad 90 krajów. Wysokiej jakości produkty są wytwarzane w duchu rzemieślniczym i rozwijane naukowo za pomocą najnowocześniejszych technologii kosmetycznych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Dbałość Davines o zrównoważony rozwój został doceniony przez organizację Benefit Corporation zrzeszającą firmy, dla których etyka i proekologiczne podejście to kluczowe wartości działalności. Włoski producent kosmetyków dołączył do tego grona w 2016 roku po pozytywnej ocenie jednostki certyfikującej B Lab. Cztery lata później otrzymał recertyfikację z wynikiem 117,4 pkt. (o 18,4 pkt. większym niż w 2016 r.). B Lab dokonuje oceny w oparciu o punktację, która mierzy stopień zaangażowania firmy w pięciu obszarach: zarządzanie, pracownicy, społeczność, środowisko naturalne i klienci.

Najlepsze praktyki

Na osiągnięty wynik złożył się szereg rozwiązań podejmowanych przez Davines w zgodzie z zasadami odpowiedzialnego biznesu oraz dbałości o społeczeństwo. Neutralność węglowa wszystkich oddziałów grupy na całym świecie jest szczególnie istotna w tym względzie i została osiągnięta poprzez redukcję i kompensację emisji dwutlenku węgla. W tym celu Davines od 11 lat organizuje Dzień Zrównoważonego Piękna (ang. Sustainable Beauty Day), w ramach którego angażuje fryzjerów i ich klientów do zbiórki funduszy na zakup sadzonek drzew – finałem akcji jest zalesianie zubożałych w drzewostan terenów. Siedziba firmy i jej zakład produkcyjny w Parmie pozyskują energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, paneli fotowoltaicznych i biometanu. Wszystkie odpady wytworzone przez zakład produkcyjny są przetwarzane poprzez recykling i ich konwersję na energię. Firma wspiera bioróżnorodność życia na Ziemi, korzystając w produkcji z ekstraktów pochodzących z włoskich tradycyjnych gospodarstw, uprawiających rośliny zagrożone wyginięciem. W raporcie B Lab wyróżniono stworzenie i rozwijanie przez firmę Kodeksu Etycznego – pracownicy kierują się wartością przejrzystości zarówno w kontaktach wewnętrznych, jak i zewnętrznych (z dostawcami). Podczas oceny doceniono również zaangażowanie społeczności Davines na rzecz społeczności lokalnej poprzez rozwój firmowych inicjatyw wolontariackich oraz projektów z zakresu marketingu społecznego. Włoski producent zachęca fryzjerów z całego świata do podejmowania działań non profit na rzecz otoczenia. Od 5 lat realizuje międzynarodowy konkurs I Sustain Beauty na najciekawszy projekt CSR.

Grupa Davines, podobnie jak wszystkie firmy zrzeszone w ramach B Corporation, z każdym rokiem maksymalizuje swój pozytywny wpływ poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań problemów środowiskowych i społecznych oraz przestrzeganie najwyższych standardów wydajności, przejrzystości i odpowiedzialności.

Davines – włoski producent naturalnych kosmetyków do profesjonalnej pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów. Firma istnieje od 1983 r., została założona w Parmie. Początkowo działała jako laboratorium badawcze produkujące kosmetyki do pielęgnacji włosów i skóry na zlecenie słynnych domów mody. Firma nieustannie się rozwija. Jej siedziby mieszczą się obecnie w Nowym Jorku, Meksyku, Londynie, Paryżu, Deventer, Hong Kongu oraz Parmie, a kosmetyki są dostępne w 90 krajach świata. Hair Art Director marki Davines jest Tom Connell – brytyjski fryzjer i stylista fryzur, były członek akademii Trevor Sorbie.

Davines realizuje wartości zrównoważonego rozwoju. Działa na rzecz zachowania bioróżnorodności gatunków roślin, korzysta z odnawialnych źródeł energii, zarówno opakowania produktów, jak i same kosmetyki powstają przy minimalnym wpływie na środowisko – Davines uczestniczy w projekcie Zero Impact Life Gate. Wyłącznym dystrybutorem kosmetyków Davines w Polsce jest Sustainable Beauty Sp. z o.o.

Więcej informacji: www.davines.com/pl, www.facebook.com/davinespolska oraz www.instagram.com/davinespolska