RAPORT: Rynek produktów i usług fryzjerskich w Polsce 2021 – wersja dla salonów fryzjerskich

497
Raport fryzjerski 2021 dla salonów

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2021, objęło 473 salony fryzjerskie w całej Polsce. Raport zawiera 49 stron, 39 wykresów i tabel. Prezentuje analizę wybranych aspektów funkcjonowania profesjonalnego rynku fryzjerskiego w Polsce. Poza ogromnymi walorami poznawczymi, zawarte w raporcie informacje pozwalają na określenie trendów i dynamiki rozwoju polskiego i światowego rynku fryzjerskiego.
Raport został przygotowany przez Zespół Niezależnych Ekspertów Beauty Business Partner Sp. z o.o., niezwiązanych z żadną marką, ani firmą producencko-dystrybutorską.

Cena raportu 399 zł + 23% VAT

Przy zakupie raportu roczna prenumerata art of BEAUTY i roczna prenumerata ESTETICA Polska gratis!

SPIS TREŚCI:
I. Cel i obszar badań 3
II. Metodologia badań 4
II.1. Metody badawcze 4
II.2. Charakterystyka grupy badanej 4
III. Ogólna charakterystyka salonów fryzjerskich w Polsce 6
III.1. Klasyfikacja branży fryzjerskiej 6
III.2. Wielkość rynku branży fryzjerskiej 7
III.3. Typy salonów fryzjerskich 9
III.4. Staż działania salonów fryzjerskich 10
IV. Wpływ pandemii na branżę fryzjerską 11
IV.1. Zmiany w zatrudnieniu 11
IV.2. Spadek obrotów w 2021 r w stosunku do 2019 r. 12
IV.3. Nowa polityka cenowa 14
IV.4. Niestandardowe działania i nowe usługi 15
IV.5.Odsprzedaż kosmetyków 16
IV.6. Targi i konferencje online 18
V. Dostępność i ceny wybranych usług fryzjerskich w roku 2021 19
V.1. Strzyżenie i modelowanie włosów 19
V.2. Farbowanie włosów 20
V.3.Pielęgnacja włosów 20
V.4. Keratynowe prostowanie włosów 21
V.5. Trwała ondulacja 23
V.6. Przedłużanie włosów 24
VI. Marketing, promocja, informacja 25
VI.1. Działania marketingowo-promocyjne w branży fryzjerskiej 25
VI.2.Imprezy branżowe w Polsce 28
VI.3. Czasopisma 32
VI.4. Portale 34
VII. Sieci franczyzowe w branży fryzjerskiej 35
VIII. Edukacja i szkolenia w sektorze fryzjerskim 37
VIII.1. Edukacja 37
VIII.2. Szkolenia 38
VIII.3. Podnoszenie kwalifikacji w czasie pandemii 41
IX. Podsumowanie i wnioski z badań własnych 42
X. Światowe trendy w sprzedaży produktów i usług 45
X.1. Po pierwsze pielęgnacja i zdrowie 45
X.2. Ekologia i zwrot ku naturze 45
X.3. Vegan i cruelty free 46
X.4. Minimalizm kosmetyczny 46
X.5. Wellness 47
X.6. Self-treatment 47
XI. Spis wykresów i tabel 48
XII. Bibliografia 49

SPIS WYKRESÓW I TABEL:
Tab.1. Ilość salonów fryzjerskich biorących udział w badaniu z podziałem na województwa 5
Tab.2. Kody PKWiU dla usług fryzjerskich 6
Tab.3. Porównanie ilości salonów fryzjerskich w roku 2021 w stosunku do roku 2017 7
Tab.4. Ilość salonów fryzjerskich przypadających na 10 tys. mieszkańców danego województwa 8
Tab.5. Staż działalności salonów branży fryzjerskiej 10
Wyk.1. Przychody salonów w ciągu ostatnich trzech lat (2018-2020) 12
Wyk.2. Spadek obrotów salonów w 2020 r. 13
Wyk.3. Czynniki hamujące rozwój salonów 13
Wyk.4. Średni miesięczny obrót w salonach w 2020 r. 14
Wyk.5. Procent gabinetów, w których podniesiono ceny ze względu na pandemię 14
Wyk.6. Salony, które podjęły niestandardowe działania w trakcie pandemii 15
Wyk.7. Nowe usługi oferowane w trakcie pandemii 15
Wyk.8. Odsprzedaż kosmetyków w salonie w ostatnich 3 latach (2018-2020) 16
Wyk.9. Czy odsprzedaż kosmetyków w salonie wzrosła w wyniku pandemii 17
Wyk.10. Popularność wydarzeń branżowych online 18
Wyk.11. Przedziały cenowe za usługę strzyżenia z modelowaniem w roku 2021 19
Wyk.12. Przedziały cenowe za usługę farbowania w roku 2021 20
Wyk.13. Przedział cenowy za usługę pielęgnacji włosów w roku 2021 21
Wyk.14. Dostępność usługi prostowania włosów w salonach w Polsce 22
Wyk.15. Przedziały cenowe za usługę keratynowego prostowania włosów w roku 2021 22
Wyk.16. Dostępność usługi trwałej ondulacji w salonach w Polsce 23
Wyk.17. Przedziały cenowe usługi trwałej ondulacji w 2021 roku 23
Wyk.18. Dostępność usługi przedłużania włosów w salonach w Polsce 24
Wyk.19. Przedziały cenowe usługi przedłużania włosów w 2021 roku 24
Wyk.20. Najpopularniejsze programy do zarządzania salonem 26
Wyk. 21. Procent salonów korzystających z programów do zarządzania gabinetem 27
Wyk.22. Czy planuje Pan/i wziąć udział (jeśli się odbędą) w tegorocznych targach 28
Wyk.23. W jakich tegorocznych targach planuje Pan/i wziąć udział 29
Wyk.24. Co skłoniłoby Pana/ią do wzięcia udziału w spotkaniu branżowym 29
Wyk.25. Jaki poziom ceny jest dla Pana/i akceptowalny 30
Wyk. 26. Popularność form spotkań branżowych 31
Wyk.27. Dostępność czasopism branżowych w salonie 32
Wyk.28. Które z czasopism ceni Pan/i najwyżej 32
Wyk.29. Najbardziej popularne treści w czasopismach branżowych 33
Wyk.30. Z jakich portali branżowych Pan/i korzysta 34
Tab.6. Największe sieci franczyzowe w Polsce 35
Wyk.31. W jakiego typu szkoleniach najczęściej uczestniczy personel 38
Wyk.32. Salony organizujące szkolenia dla pracowników innych salonów 39
Wyk.33. Jak często personel uczestniczy w szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności 40

 ZAMÓW RAPORT >>>