Edukacja i szkolenia w sektorze fryzjerskim

193
fot. Pexels

Do zdobycia zawodu fryzjera istnieje w Polsce wiele dróg. Najbardziej popularną jest ukończenie szkoły zawodowej lub technikum o tym profilu kształcenia.

Wyciąg z RAPORTU: Rynek profesjonalnych produktów i usług fryzjerskich 2021

Zgodnie z klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego fryzjer wpisany jest pod nr 514101, natomiast technik usług fryzjerskich pod nr 514105. Klasyfikacja rozdziela również fryzjera damskiego 514102 i męskiego 514103. Pod kodem 514104 zapisany jest zawód perukarza.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego przyporządkowuje zawód branży fryzjersko – kosmetycznej (FRK). Tym samym dotychczasowe oznaczenie kwalifikacji w zawodzie A19: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – dla fryzjerów i dodatkowej kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur – dla techników usług fryzjerskich, zmienione zostało odpowiednio na kwalifikację FRK.01. – Wykonywanie usług fryzjerskich i FRK.03. – Projektowanie i wykonywanie fryzur. Pojawiła się również kwalifikacja FRK.02. – Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych dla osób podejmujących kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy fryzjera, oznaczonym symbolem 932919.
Osoby chcące uzyskać dyplom technika muszą legitymować się świadectwem ukończenia szkoły średniej i zdobyciem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje FRK.01. i FRK.03. Do wyboru mają trzy ścieżki kształcenia. Pierwszą jest ukończenie pięcioletniego technikum zawodowego. Drugą ukończenie trzyletniej szkoły branżowej i zdanie kwalifikacji FRK.01., po której otrzymują tytuł fryzjera, a później kontynuowanie nauki w branżowej szkole drugiego stopnia w cyklu dwuletnim i uzyskanie kwalifikacji FRK.03. Trzecią drogą jest ukończenie szkoły branżowej pierwszego stopnia i kontynuowanie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Dla osób posiadających wykształcenie średnie jest możliwe uzyskanie dyplomu technika w toku nauki jedynie na kursie kwalifikacyjnym. Nadal możliwe jest również uzyskanie tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie po spełnieniu warunków i zdaniu egzaminu w Izbie Rzemieślniczej.
Oprócz oficjalnej, „państwowej”, drogi kształcenia istnieje możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez prywatne placówki wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Bardzo często oferują one intensywne przeszkolenie, którego dużą zaletą jest oszczędność czasu. Zwykle na taką formę kształcenia decydują się osoby chcące się przekwalifikować, lub te, dla których fryzjerstwo jest po prostu pasją, odkryły w sobie talent w tym kierunku. Placówka z wpisem do RIS może wystawiać zaświadczenia na druku MEN, które są lepiej widziane przez potencjalnych pracodawców niż zwykłe certyfikaty.
Jeśli chodzi o inne możliwości edukacyjne to fryzjerzy z wykształceniem średnim mogą podjąć naukę na studiach kosmetologicznych oferujących specjalizację z trychologii. Zwykle jest ona realizowana na drugim, magisterskim stopniu kształcenia. Osoby, które mają już dyplom licencjacki lub magisterskich innych studiów mogą kształcić się w trybie studiów podyplomowych. Trychologię ma w swojej ofercie coraz więcej uczelni wyższych. Można ją studiować m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi czy Szczecinie.
(……………………………………………………………………………………………..)
Powyższy fragment pochodzi z artykułu, który ukazał się w wydaniu 2/2022 ESTETICA POLSKA
zapraszamy do zakupu egzemplarza lub prenumeraty ESTETICA POLSKA >>>