Aspekty odpowiedzialności cywilnej trychologów i kosmetologów

322
fot.Pexels
fot.Pexels

Zawód kosmetologia i trychologa stanowi stosunkowo nowe dziedziny, za którymi zdecydowanie nie nadąża prawo, a konkretnie ustawodawca, z uwagi na fakt, iż powyższe profesje do dziś nie zostały w żaden sposób uregulowane mimo pojawiających się pytań oraz wątpliwości.

W związku z brakiem unormowań w powyższej sferze oraz na skutek toczących się postępowań sądowych, podmioty stosujące prawo opierały się dotychczas na obowiązujących regulacjach, tym samym zapełniając lukę braku regulacji prawnych.

Przykładem takiego rozwiązania jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 października 2014 r. (sygn. I ACa 946/14, który w ww. orzeczeniu wskazał, że „w sytuacji, kiedy dany podmiot wykonuje czynności, z którymi wiąże się ryzyko spowodowania uszczerbku na zdrowiu klientów – ingerujące w integralność ciała – powinien przy wykonywaniu tych czynności dochować takich samych wymogów, jakie obowiązują podmioty wykonujące podobne czynności w ramach profesjonalnej opieki medycznej. Wymogi te wynikają z wiedzy medycznej i obowiązują wszystkie podmioty podejmujące określone czynności związane z ryzykiem dla zdrowia ludzi. Nie można znaleźć żadnego racjonalnego uzasadnienia dla obniżenia standardów bezpieczeństwa wykonywania określonych zabiegów, ze względu na rodzaj podmiotu je wykonującego”.

W przedmiotowej sprawie powódka domagała się odszkodowania od gabinetu kosmetycznego, w związku z wykonanym u niej zabiegiem depilacji laserowej podudzi, który spowodował u niej poparzenie nóg.

Sąd I instancji rozpatrujący sprawę wskazał, iż „przed dokonaniem zabiegu nie przeprowadzono z A. S. właściwej i pełnej konsultacji medycznej celem zebrania wywiadu chorobowego, w tym nie doszło do omówienia istotnych przeciwwskazań do zabiegu”.

W trakcie konsultacji – przed przystąpieniem do zabiegu – powódka przekazała informację, że zażywa leki przeciwpadaczkowe. Osoba przeprowadzająca wywiad, a następnie zabieg zbagatelizowała fakt przyjmowania przez powódkę ww. leków przystępując do wykonania zabiegu bez przeprowadzenia próby lasera na skórze powódki.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji wyliczył szereg uchybień, które polegały na nieprzeprowadzeniu zabiegu zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami; nie skonsultowaniem przez lekarza i zakwalifikowania do zabiegi; brak zdyskwalifikowania do zabiegu z powodu choroby podstawowej przewlekłej tj. epilepsji oraz przewlekłego zażywania leków; brak założenia profesjonalnej karty pacjenta z ważnymi informacjami na temat wywiadu chorobowego pacjenta i przebiegu zabiegu; podpisanie przez poszkodowaną zgody na bliżej nieokreślny zabieg, nie wykonanie testu świetlnego; brak chłodzenia skóry po zabiegi, skutkiem czego doszło do silnej reakcji zapalnej skóry i poparzenia II stopnia. W związku z doznanym poparzeniem skóry II stopnia z rumieniem, obrzękiem i licznymi pęcherzami, występował silny ból kończyn dolnych.
(…………………………………………………………………….)

Tekst pochodzi w wydania 4/2022 Estetica Polska.
Jeśli chcesz przeczytać więcej zamów egzemplarz lub prenumeratę >>>

apl. adw. Igor Krawczykowski
Aplikant Adwokacki w Kancelarii Adwokat Barbary Ratnickiej-Kiczki w Gdańsku. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Swoje doświadczenie buduje o bieżące świadczenie obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Z sukcesami prowadzi sprawy z zakresu prawa medycznego, cywilnego, korporacyjnego, budowlanego oraz jako obrońca w sprawach karnych.