WYDAWCA

BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 40c, 04-870 Warszawa
tel. 601 620 455

ZESPÓŁ REDAKCYJNY ESTETICA Polska

Redaktor naczelna
Ewa Cesarz
e.cesarz@esteticapolska.pl
tel. 601 620 455

Sekretarz redakcji
Agata Zielińska
a.zielinska@esteticapolska.pl
tel. 603 113 460

Prenumerata
prenumerata@esteticapolska.pl

Dyrektor Artystyczny
Adam Dziewicki

Współpraca
Ewa Mielcarek
Małgorzata Szcześniak