Niemieckie salony do ponownego otwarcia: jakie będą obowiązywać zasady?

606

Od 4 maja 2020 r. salony fryzjerskie ponownie zostaną otwarte w Niemczech, z zastrzeżeniem bardzo rygorystycznych przepisów dotyczących higieny, liczby klientów i dostępu do nich, a także korzystania z osobistego wyposażenia ochronnego.

System federalistyczny, który istnieje w Niemczech, oznacza, że ​​decyzję muszą uzgodnić szefowie poszczególnych państwa w tym kraju. W tej chwili salony fryzjerskie mogą zacząć przygotowywać się na wielki dzień. Profesjonalne stowarzyszenie usług zdrowotnych i opieki społecznej (BGW) opracowało standard branżowy dla firm fryzjerskich. Opiera się na normie bezpieczeństwa pracy SARS-CoV-2 niemieckiego Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS).

Maseczki i rękawiczki

Właściciel salonu musi zapewnić sobie i swoim pracownikom maseczki. Klienci muszą również nosić osłonę na usta i nos. Właściciele salonów muszą mieć wystarczającą liczbę maseczek dla pracowników, ponieważ należy je zmieniać po każdej obsłudze klienta. To samo dotyczy rękawiczek jednorazowych, które pracownicy muszą również zmieniać po każdej obsłużonej osobie. Osłony twarzy (np. przyłbice) mogą zapewnić dodatkową ochronę.

Zachować zdrowie

Pracownicy i klienci – z objawami infekcji dróg oddechowych (chyba że lekarz wyjaśni przyczynę przeziębienia) lub gorączką nie powinna znajdować się w salonie fryzjerskim. Właściciel salonu musi ustalić procedurę wyjaśniającą podejrzane przypadki, na przykład w ramach planów awaryjnych.

Miejsce pracy

Aby móc utrzymać odległość co najmniej 1,5 metra od stanowiska fryzjerskiego, należy dostosować liczbę zleceń fryzjerskich. Odległość co najmniej 1,5 metra musi być zachowana we wszystkich kierunkach wokół każdego stanowiska pracy. Należy wziąć pod uwagę odpowiednią swobodę przemieszczania się. Tylko odpowiedzialny klient i odpowiedzialny pracownik mogą się do siebie zbliżać podczas trwania czynności fryzjerskich.

Oznakowania i bariery

Poszczególne obszary ruchu powinny być wyraźnie zaznaczone przez oznaczenia i / lub bariery. Poczekalnie i kąciki zabaw należy zamknąć.

Obszar gotówki

W kasie między klientem a kasą należy umieścić tarczę ochronną. Preferowana jest płatność zbliżeniowa. Jednoczesna obsługa kilku klientów przez jednego pracownika jest możliwa tylko pod warunkiem ścisłego przestrzegania środków ochronnych: używaj oczyszczonych / nieużywanych materiałów roboczych na klienta, zachowaj odległość ochronną 1,5 metra, higiena osobista / dezynfekcja rąk / zmiana jednorazowych rękawic ochronnych / osłona ust i nosa.

Obszary sanitarne i relaksacyjne

Do czyszczenia rąk należy przewidzieć środki do dezynfekcji rąk, mydło w płynie przyjazne dla skóry i ręczniki jednorazowego użytku. Należy zapewnić odpowiednie czyszczenie i higienę, ewentualnie z odpowiednio dobranymi częstotliwościami czyszczenia. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń sanitarnych i pomieszczeń wspólnych. Aby uniknąć infekcji, punkty kontaktowe należy zmniejszyć, a klamki i poręcze regularnie czyścić. W pomieszczeniach do odpoczynku należy również zapewnić wystarczającą przestrzeń, na przykład zapewniając, aby stoły i krzesła nie były zbyt blisko siebie, a pracownicy nie robili sobie przerwy w małych pokojach.

Wentylacja

Salony, w tym pokoje wypoczynkowe i sanitarne, muszą być odpowiednio wentylowane – nawet przy złej pogodzie. Zmniejsza to ryzyko infekcji, ponieważ może zmniejszać unoszące się w powietrzu kropelki.

Usługi domowe

Konieczne są środki higieniczne i ochronne dla wizyt domowych lub mobilnych zarówno dla pracowników jak i klientów zgodnie z wymogami dla salonów. Przed wizytą domową należy sprawdzić i upewnić się, czy wizyta jest możliwa w prywatnym środowisku klienta.

Po wejściu do salonu

Klienci powinni umyć lub zdezynfekować ręce po wejściu do salonu.

Brak strzyżeń na sucho

Każdy klient musi umyć włosy.

Higiena rąk i ochrona

Pracownicy muszą nosić rękawiczki jednorazowe – od powitania klientów po mycie włosów. Po każdym kontakcie z klientem ręce muszą zostać zdezynfekowane lub umyte. Ze względu na wysoki stres skóry spowodowany zwiększonym zużyciem nieprzepuszczalnych rękawic ochronnych, intensywną dezynfekcję i mycie rąk, szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę skóry i jej pielęgnację. Dezynfekcja rąk jest lepsza niż mycie rąk, ponieważ jest delikatniejsza dla skóry.

Krzesło i półki fryzjerska

Po każdym zabiegu powierzchnie kontaktowe, takie jak krzesło i półki, należy wytrzeć środkiem czyszczącym rozpuszczającym tłuszcz. Obcięte włosy należy ostrożnie usuwać, nie suszarką do włosów, szczotkami itp.

Spotkania i szkolenia

Spotkania lub szkolenia pracowników należy ograniczyć do absolutnego minimum lub przełożyć. Alternatywnie, w miarę możliwości należy stosować rozwiązania techniczne, takie jak rozmowy telefoniczne lub wideokonferencje. Jeśli bezpośrednie wydarzenia są absolutnie konieczne, odległość między uczestnikami musi być zachowana.

Narzędzia pracy

Grzebienie, pędzle, lokówki i tym podobne mogą być stosowane tylko na umytej głowie klientów. Należy wykluczyć wielokrotne użycie bez czyszczenia dla kilku osób. Po każdym kliencie wszystkie materiały należy czyścić za pomocą domowego środka czyszczącego rozpuszczającego tłuszcz. Tak jak poprzednio, urządzenia powinny być czyszczone i dezynfekowane natychmiast po zakończeniu pracy z klientem i jeśli widoczne jest zanieczyszczenie krwią.

Godziny pracy i przerwy

Gęstość zaludnienia obszarów pracy i wspólnych obiektów ma być wyrównana pod względem czasu – na przykład poprzez zmianę godzin pracy i przerw lub pracę zmianową. W planach zmian należy zadbać o to, aby podzielić te same osoby na wspólne zmiany. Na początku i na końcu godzin pracy należy podjąć odpowiednie środki organizacyjne, aby uniknąć zbliżenia się kilku pracowników – na przykład podczas rejestrowania czasu, w szatniach, łazienkach i prysznicach itp.

Odzież i odzież robocza

Obecnie nie można wykluczyć, że koronawirusy będą przekazywane przez odzież. Dlatego jednorazowe peleryny fryzjerskie wykonane z tkaniny lub tworzywa sztucznego muszą być dostępne dla klientów. Zostaną one usunięte po zakończeniu usługi. Jednorazowe peleryny muszą całkowicie zakrywać ciało klienta i ewentualne punkty kontaktowe z fryzjerem. Pranie musi zostać wykonanae w salonie pod koniec dnia roboczego, w pralce w temperaturze co najmniej 60°C z pełnym detergentem, a następnie całkowicie wysuszone. Nawet prywatna odzież wierzchnia do pracy powinna pozostać w salonie pod koniec pracy oraz być prana i suszona w pralce w salonie, jak opisano powyżej.

Craftsmen & couriers

Dostęp klientów lub innych stron trzecich, na przykład usług rękodzielniczych, kurierskich i dostawczych, powinien mieć miejsce wyłącznie po uprzednim telefonicznym / cyfrowym umówieniu się na spotkanie i zapytaniach dotyczących możliwych objawów Covid-19 i kontaktu z chorymi.

Brak oczekiwania

W salonie należy unikać oczekiwania. Liczba klientów musi być oparta na wielkości salonu i lokalnych warunkach. Jeśli minimalna odległość nie może być utrzymana z powodu lokalnych warunków, liczba obsługiwanych osób w tym samym czasie musi zostać zmniejszona.

Dokumentacja pisemna

Dane kontaktowe klienta oraz czas wejścia / wyjścia z salonu należy w miarę możliwości udokumentować za ich zgodą. Klient musi zostać poinformowany o środkach, które obecnie obowiązują w salonie w celu ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2 (nosić osłony na nos, higiena rąk, przestrzeganie etykiety kaszlu itp.).

Szkolenie pracowników

Pracownicy powinni zostać pouczeni o środkach zapobiegania i bezpieczeństwie pracy w salonie oraz o kontaktach z klientem. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację stażystów, kobiet w ciąży i karmiących, osób starszych i osób z chorobami przewlekłymi, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka ciężkich przypadków Covid-19. Kierownik salonu musi wyjaśnić środki ochronne i zasady postępowania oraz dostarczyć zrozumiałych informacji, w tym znaków, zawiadomień, oznaczeń na podłodze itp. Pozwala to pracownikom przekazać je klientom. Kierownictwo salonu dokłada starań, aby pracownicy i klienci przestrzegali zasad higieny osobistej i organizacyjnej: wymagania dotyczące odległości, higieny kaszlu i kichania, higiena rąk …