RAPORT: Rynek profesjonalnych produktów i usług fryzjerskich 2014

619

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszego badania.
W badaniu udział wzięło blisko 400 salonów.

Raport dedykowany producentom, dystrybutorom, hurtownikom, organizacjom branżowym działającym na rynku fryzjerskim.

zawartość:
I. METODOLOGIA
1. Cel badania
2. Metodologia i próba badawcza
3. Grupy docelowe w badaniu
II. SALONY
1. ogólna charakterystyka salonów w Polsce
2. typy salonów
3. personel i jego kwalifikacje
4. Wyposażenie w salonach
5. Koszty związane z otwarciem i utrzymaniem salonu
III. TRENDY W SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG
1. Koniunktura na usługi fryzjerskie
2. Sezonowość sprzedaży
IV. OFERTA
1. przegląd i ceny wybranych zabiegów i usług w Polsce
2. Światowe trendy w sprzedaży profesjonalnych produktów i usług fryzjerskich
3. Sprzedaż kosmetyków w salonach
V. MARKI
1. Marki na polskim rynku
2. opinie salonów o dostępnej na polskim rynku ofercie
VI. MARKETING, SZKOLENIA, INFORMACJA
1. działania promocyjno – marketingowe w salonach
2. Klienci salonów
3. zmiany w oczekiwaniach klientów
4. Szkolenia
5. ocena i wykorzystane imprez branżowych
6. prasa i portale branżowe
VII. PODSUMOWANIE – WNIOSKI I REKOMENDACJE
1. najważniejsze kierunki rozwoju rynku fryzjerskiego w Polsce i na świecie
2. zmiany w zachowaniach i oczekiwaniach klientów
3. propozycje działań promocyjnych i marketingowych wspierających rozwój rynku i zwiększenie przychodów
4. propozycje szkoleń zwiększających pakiet świadczonych usług i zwiększenie przychodów branży
VIII. BIBLIOGRAFIA

Cena – 2900 zł + VAT

Aby zakupić raport należy dokonać wpłaty na konto BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o. oraz przesłać dane do faktury na adres e.cesarz@esteticapolska.pl

Bank Millenium, nr konta: 55 1160 2202 0000 0001 1831 1975

Kontakt:
601 620 455, e.cesarz@esteticapolska.pl