Fryzjerstwo dla Agendy 2030

689

Mówi się o tym coraz więcej, ale przede wszystkim zaczyna się działać. Cele Agendy 2030 wzywają. Fryzjerstwo odpowiada, wykorzystując szanse i podejmując działania. Estetica mówi, kto i jak.

Daniela Giambrone

Kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju znajdują się w programie działań na wielu frontach. Jak pokazały ostatnie wybory europejskie, powszechne są uczucia względem planety przyjaźniejszej do życia z punktu widzenia środowiskowego, społecznego i kulturowego. Ale w jaki sposób każdy z nas może odpowiedzieć na to wezwanie do działania, nie czując się jak kropla w morzu? Odpowiedź już istnieje i jest zawarta w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, programie działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu, podpisanym we wrześniu 2015 r. przez rządy 193 państw członkowskich ONZ. Dokument określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wraz ze 169-oma powiązanymi z nimi zadaniami. Dzięki tym Celom wszyscy możemy w sposób praktyczny ukierunkować nasze codzienne działania – nawet te małe, ale na pewno ważne – służące poprawie warunków życia na naszej planecie.

W PRAKTYCE: CZYM JEST AGENDA 2030?

Jest rezultatem trzech lat pracy. Oficjalne rozpoczęcie dążenia do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju miało miejsce na początku 2016r. i kontynuowane będzie przez następne 15 lat:
kraje członkowskie zobowiązały się do ich osiągnięcia do 2030 r., stąd też nazwa dokumentu. Agenda 2030 dotyczy szeregu powiązanych ze sobą obszarów, mających zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dobrobytu ludzkości i planety: od walki z głodem do wyeliminowania nierówności, od ochrony zasobów naturalnych do urbanizacji, od rolnictwa do konsumpcji. Cele pomagają w realizacji tego planu w praktyce, reprezentują wspólne zamierzenia, ważne dla rozwoju wszystkich krajów członkowskich, takie jak walka z ubóstwem, głodem czy zmianami klimatycznymi.

CELE AGENDY 2030

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 13: Podjąć działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych
Cel 16: Promować pokój, zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować skuteczne i odpowiedzialne instytucje
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Design i natura
De Filippis Art & Hair Salon to salon w Baronissi, w prowincji Salerno, w całości zorganizowany w celu wspierania zrównoważonego piękna. Znajdujący się wewnątrz niedawno odrestaurowanego XIX-wiecznego budynku, łączy w sobie elementy pochodzące z recyklingu, takie jak stare drzwi zamontowane ponownie w nowej odsłonie, z nowoczesnymi meblami zaprojektowanymi przez Excel Arredamenti, zawsze starając się ograniczyć wpływ swoich produktów na środowisko naturalne. W salonie używa się ponadto produktów Davines, które są wolne od parabenów, siarczanów sodu i formaldehydu. „Stosowane przez nas produkty zachęcają klientów do dbania nie tylko o siebie, ale także o otaczające ich środowisko naturalne” – powiedział Angelo De Filippis, właściciel salonu – Również kwestia opakowań zgodna jest z zasadą ekologii i zrównoważonego rozwoju, wykorzystując jak najmniej surowców i używając materiałów nadających się do recyklingu w celu uniknięcia odpadów.

JAKI WKŁAD MOŻE WNIEŚĆ FRYZJERSTWO?

Sektor fryzjerski może uczestniczyć w tym międzynarodowym planie działania podejmując działania wyrażone w wielu Celach. Producenci kosmetyków do włosów oraz fryzjerzy mogą, w rzeczy samej, zapewnić swój profesjonalizm, swój autorytet, ale przede wszystkim swoją pasję i zaangażowanie, w celu szybszego osiągnięcia rezultatów. Cele Agendy, które mogą w szczególności interesować branżę fryzjerską to te od numeru 3 do 8, a także nr 11 i 14 (zobacz ramkę obok), to jest te związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, możliwościami kształcenia, równością płci, dostępnością wody i zasobów energetycznych, zatrudnieniem, obszarami miejskimi oraz ochroną zasobów naturalnych. Zobaczmy jak, zaczynając od najbliższej nam rzeczywistości: salonu.

ZACZNIJMY OD SALONU!
Aby zasugerować, jakie praktyczne działania mogą podjąć fryzjerzy, Estetica przeprowadziła wywiad z Paolo Tamborrini, profesorem nadzwyczajnym DAD (Departament Architektury i Projektowania Politechniki Turyńskiej), pełnoprawnym członkiem Collegio di Design oraz Green Team. Razem z nim spróbujemy zrozumieć, jak salon może stać się ważnym punktem wyjścia dla zmiany, do której wzywa Agenda 2030. „17 Celów może być prawdziwym przewodnikiem dla wszystkich środowisk i zawodów: także dla świata piękna i dobrego samopoczucia”, mówi Tamborrini, „Można to zrobić, zwracając uwagę na wszystkie aspekty salonu: od wyboru czystych i odnawialnych materiałów i energii, do wykorzystywania produktów na bazie naturalnej, które nie zanieczyszczają wody i nie wpływają na zdrowie klienta. Wybór i promocja produktów z łatwym do ponownego przetworzenia opakowaniem i prowadzenie w miejscu pracy selektywnej zbiórki odpadów. Zmniejszenie zużycia plastikowych butelek z wodą wyposażając przestrzeń w krany i szklanki czy butelki dostępne dla pracowników i klientów. Uwaga poświęcana środowisku i osobie w miejscach publicznych ma również wysoką wartość komunikacyjną i informacyjną, w celu rozpowszechnienia na wszystkich poziomach kultury zrównoważonego rozwoju, bez którego nie można się już obejść. Wierzę, że – również z punktu widzenia marketingu salonu – zwracanie uwagi na te kwestie, pod warunkiem, że odbywa się to w sposób uczciwy i przejrzysty, jest obecnie niezbędne w odniesieniu do aspektów konkurencji i utrzymania stałych i nowych klientów.”

W szczegółach: jak salon może stać się zrównoważony?

Proponuję listę pierwszych działań:

– Korzystanie z narzędzi, które zużywają jak najmniej energii
– Energooszczędne systemy oświetleniowe
– Świadome korzystanie z wody pitnej i niezanieczyszczanie ścieków
– Zmniejszenie liczby opakowań poprzez używanie pojemników wielokrotnego użytku o większej pojemności
– Stosowanie produktów Km0, gdy jest to możliwe.

Jest to kilka „łatwych” wyborów, mogących przynieść korzyści od razu, ale aby dać bardziej precyzyjną odpowiedź, należałoby spojrzeć na salon w sposób holistyczny, pozwalający zrozumieć, co i gdzie jest obecnie marnowane oraz w jakich obszarach możemy działać, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, prawdopodobnie korzystając z podejścia systemowego do projektu.

Co należy rozumieć przez projekt systemowy?

Jest to zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu projekt, który jest w stanie przewidzieć, dla każdej części cyklu życia produktu, ograniczenie ilości odpadów a także, gdy są one wytwarzane, ich wykorzystanie w celu zapobieżenia produkcji odpadów; dokładnie tak, jak w cyklu życia natury, która przekształca wszystko to, co wytwarza. Oznacza to również projektowanie relacji między ludźmi, działaniami a zasobami danego terytorium, w celu wzmocnienia lokalnej kultury i tożsamości oraz zapewnienia rozwoju i zbiorowego dobrobytu.

Jakiego rodzaju inwestycji wymaga?
Niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na to pytanie, mimo że rozumiem, że jest to najbardziej interesująca kwestia. Mogę jedynie oświadczyć, że dzisiaj zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy są ściśle związane z wielokrotnie weryfikowanymi wzajemnymi korzyściami. Z pewnością niektóre wybory mogą początkowo wiązać się z kosztami, ale w dłuższej perspektywie czasowej przynoszą korzyści, których inaczej byśmy nie mieli. Jeśli naprawdę chcemy działać w kierunku innowacji i zrównoważonego rozwoju, musimy mieć odwagę inwestować, zmieniając narzędzia, materiały i zachowania.

Poza salonem, do których Celów mogą dążyć fryzjerzy?
Myślę, że możemy zastanowić się nad koncepcją dobrego samopoczucia wyrażoną w Celu 3. Dobre samopoczucie zawsze było podstawowym aspektem tego zawodu, ale uważam, że dzisiaj należy rozszerzyć jego znaczenie, uwzględniając również kwestie zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. Dbając o dobre samopoczucie osoby nie można nie zadbać o miejsce (oprócz salonu), w którym żyje dana osoba (klient lub pracownik, dostawca itp.). Tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie obopólnych korzyści dla samego człowieka i dla naszej planety. Reasumując, chciałabym rozszerzyć kwestie etyczne, którymi wszyscy musimy się bardziej zająć.

WKŁAD PRZEDSIĘBIORSTW
W wyścigu o osiągnięcie celów kolejnym ważnym graczem w sektorze fryzjerskim jest producent kosmetyków do włosów. Musi on pracować wespół z fryzjerem, aby pomóc przede wszystkim w rozpowszechnianiu zrównoważonej kultury, wspieranej praktykami, niekończącymi się jedynie na tworzeniu odpowiednich produktów profesjonalnych. Szkolenie personelu, certyfikowany cykl produkcyjny czy etyczne zachowanie to tylko niektóre z obszarów, w których przedsiębiorstwa mogą poruszać się, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zobaczmy, jakie są inicjatywy realizowane przez niektóre marki we Włoszech.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Cele 13, 14 i 15 Agendy koncentrują się w szczególności na środowisku, od zmian klimatu po ochronę oceanów, poprzez kwestię poświęconą ekosystemowi lądowemu. W tym obszarze mieszczą się działania firm Davines, Toni&Guy Italia, Nevitaly, Farmagan oraz Eksperience. Poprzez A Tree of You, grę elektroniczną, która pozwala użytkownikom na stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego drzewa, Davines dostarczył narzędzie do posadzenia wyimaginowanego lasu, który można zwiedzać na stronie dzięki interaktywnej mapie aktualizowanej w czasie rzeczywistym. Dzięki współpracy z Treedom, pierwsze 500 wirtualnych drzew wygenerowanych od września 2018 r. do chwili obecnej posadzono na Sycylii i w maju 2019 r. rozpoczęto dalsze sadzenie. Ponadto, w tym roku firma Toni&Guy Italia zdecydowała się na stworzenie prawdziwego lasu we współpracy z Treedom. „Ta współpraca pozwoli nam wnieść konkretny wkład w dziedzinie zrównoważonego rozwoju środowiskowego”, powiedziała Charity Cheah, współzałożycielka marki we Włoszech. Dzięki inicjatywie #dogoodbegreen w Kamerunie powstał las składający się z setek drzew kakaowca (w tym kilka przekazanych przez markę nam z Estetici! przyp. red.). Wraz z Treedom również firma Nevitaly przyczynia się do sadzenia drzew owocowych w Kamerunie i Kenii, w celu zapewnienia globalnych korzyści dla środowiska naturalnego i poprawy warunków życia miejscowej ludności. W zakresie ochrony mórz i oceanów działa natomiast firma Farmagan, współpracująca z Marevivo, stowarzyszeniem walczącym o ochronę morza i jego zasobów poprzez organizowanie kampanii mających na celu stymulowanie świadomych i zrównoważonych ekologicznie zachowań, w szczególności w zakresie opieki nad plażami oraz morzem i jego ekosystemem. Ochrona oceanów, ale także lądów, jest również celem firmy Eksperience, która określiła szereg działań do przeprowadzenia w niedalekiej przyszłości.

Ocean, morze, ziemia

Projekt zrównoważonego rozwoju firmy Eksperience to projekt kompleksowy (i jest tak ważny dla marki, że poświęca tej kwestii coroczny kongres). Realizuje działania mające na celu ochronę mórz i oceanów, zachęca do oszczędności w zużyciu wody – na przykład rytuałem w salonie Mampo – redukuje produkcję zanieczyszczeń. Mniej plastiku w opakowaniach i brak mikroplastiku w formułach kosmetyków to cele już realizowane. Ale także ziemia musi być chroniona, dlatego też Eksperience zobowiązuje się do 2021 r. mieć 90% produktów z materiałów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju: opakowania z odzysku lub nadające się do recyklingu, które będą wykorzystywać papier FSC, tworzywo sztuczne poddane recyklingowi, biokomponenty, szkło lub aluminium.

Filozofia „zero marnowania”

Doskonale dostosowana do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym marka Oway rozpoczyna od upraw biodynamicznych, biologicznych i w systemie fairtrade, aby stworzyć kuracje na bazie agroskładników o wysokim standardzie. Z roślin leczniczych uprawianych w Ortofficina otrzymuje większość surowców, które łączone są z naturalnymi składnikami oraz ze składnikami aktywnymi i funkcjonalnymi. Dzięki pakowaniu w szklane i aluminiowe pojemniki, wszystkie poddane recyklingowi i nadające się w 100% do ponownego przetworzenia lub posiadające certyfikat ekologiczny, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia przez tworzywa sztuczne. Każdy produkt jest w 100% wyprodukowany przy użyciu zielonej energii. I wreszcie, wewnętrzny dział kreatywny marki projektuje przedmioty, materiały i wyposażenie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, trwałości, istotności oraz zmniejszenia ilości odpadów.

Zrównoważony rozwój na końcu pędzla!

Aby uczcić 25. rocznicę swojej działalności, Fabienne Rea, artystka zajmująca się makijażem, wprowadziła na rynek kolekcję profesjonalnych pędzli do makijażu „cruelty free”, wykonanych z opatentowanego włókna syntetycznego i przetestowanych dermatologicznie, aby uniknąć jakiegokolwiek rodzaju alergii. „Koniec z tą niegodziwością, jakiej dopuszcza się w stosunku do zwierząt – oświadczyła. Fabienne – Szczególną cechą tych pędzli jest to, że są one wykonane z włókna syntetycznego (a nie pochodzenia zwierzęcego!) nadającego się do używania nie tylko z produktami o konsystencji kremowej lub płynnej, ale także z pudrami, zapewniając dokładność podczas aplikacji oraz wspaniałe doznanie sensoryczne.”

Powiedz NIE plastikowi

Wśród najbardziej zanieczyszczających odpadów, plastik jest jednym z największych wrogów środowiska, z którym należy walczyć poprzez redukcję i recykling.

OSZCZĘDZANIE WODY

Woda jest zasobem zagrożonym wyczerpaniem. Dlatego właśnie Cel 6 Agendy 2030 odnosi się do niej w szczególny sposób. Grupa Agf88 Holding postanowiła zaangażować się nie tylko w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich produktów, opakowań i strategii korporacyjnej, ale również w kampanię uświadamiającą, której celem jest oszczędność wody. „Nasze dzisiejsze zadanie polega na przemyśleniu naszych linii produkcyjnych, sposobu wytwarzania produktów i wykorzystania jak najmniejszej ilości wody, jeśli nie całkowitego jej nieużywania. Kampania „A Save Water Ambassador” (Ambasador Oszczędzania Wody) ma na celu zwiększenie świadomości na temat ilości zużywanej wody i tego, ile można zaoszczędzić dzięki działaniom uświadamiającym, które zakładają oszczędność co najmniej 15 milionów litrów rocznie na każdy 1000 zaangażowanych przedsiębiorców, co stanowi równowartość 6 basenów olimpijskich” – wyjaśnia Elena Barbuzzi, kierownik działu Badań i Rozwoju oraz Innowacji w Agf88 Holding. „Nasze jutrzejsze kroki to ambitne działania naszych laboratoriów w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii tworzenia produktów wymagających ograniczonego zużycia wody lub nawet w ogóle niewykorzystywania jej, a także ciągle rosnące zaangażowanie Ambasadora Oszczędzania Wody w celu zwiększenia wpływu na roczne oszczędności wody”.

WARTOŚĆ I GODNOŚĆ OSÓB

Cele 4, 5 i 8 Agendy koncentrują się w szczególności na ludziach, przede wszystkim na zapewnieniu równości płci (5), następnie na zapewnieniu edukacji integracyjnej i jednakowej jakości (4), a wreszcie na promowaniu wzrostu gospodarczego gwarantującego wszystkim godną pracę (8). Firma Elgon, poprzez współpracę z COOPI, chce przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Odnowiła w rzeczy samej swoje zaangażowanie w projekt poświęcony produkcji i przetwórstwu nerkowca w Sierra Leone, który przez następne cztery lata ma na celu nie tylko promowanie tej działalności jako uprawy przynoszącej dochody, ale także poprawę sytuacji lokalnych kobiet: w Sierra Leone bowiem 39% kobiet jest analfabetkami, przy czym na obszarach wiejskich odsetek ten wzrasta do 59%.

Łańcuch miłości i dobrego samopoczucia

Kosmetyk, który łączy kulturę dobrego samopoczucia z kulturą miłości. Mowa jest o Amabilis, projekcie stworzonym przez Wspólnotę Sióstr Niepokalanego Serca z pomocą UBN (Universal Beauty Network), grupy partnerów zaangażowanych w tworzenie odpowiedzialnych projektów w świecie piękna. „Celem jest oferowanie wysokiej jakości produktów wytwarzanych z roślin uprawianych w naszej benedyktyńskiej wspólnocie – powiedziała podczas Cosmoprof w Bolonii siostra Maria, matka przełożona klasztoru – Ale przede wszystkim wspieranie, poprzez sprzedaż produktów, wielkich dzieł dobra. Zgodnie ze starożytną tradycją Hortus simplicium medicamentorum, ogrodu prostych leków, mniszki poświęcają wiele uwagi zbieraniu roślin, ich ręcznemu przetwarzaniu, szacunkowi dla tego, co natura daje człowiekowi.” Informacje: www.amabilis.it.

Mercato Circolare, aplikacja dla firm i konsumentów

„Chciałam pokazać wszystkim, że przedsiębiorców, którym zależy na zrównoważonym rozwoju, jest wielu”. Jest to powód, który doprowadził Nadię Lambiase, wraz z Paolo Piacenzą i Alberto Pagliarinim, do opracowania bezpłatnej aplikacji na smartfony Mercato Circolare. Dzięki dostępowi do mapy możliwe jest zlokalizowanie produktów, usług, sklepów i firm „z rynku o obiegu zamkniętym” na terenie Europy. Tworzenie listy jest w toku, wydłuża się ona również dzięki wkładowi użytkowników, którzy mogą sugerować nowe propozycje. Inteligentne rozwiązanie, które może zainteresować również branżę fryzjerską.

SPRAWIEDLIWE I ZRÓWNOWAŻONE WPROWADZANIE INNOWACJI I PRODUKCJA
Budowanie stabilnej infrastruktury, wspieranie innowacyjności oraz uczciwego, odpowiedzialnego i zrównoważonego uprzemysłowienia jest celem nr 9 Agendy 2030. Niektóre włoskie marki dokonują głębokich zmian na wszystkich szczeblach swojej działalności, aby osiągnąć również ten cel. Interesujący jest na przykład przypadek firmy Oway, który jest częścią gospodarki o obiegu zamkniętym na wielu poziomach (patrz ramka uzupełniająca). Firma Biosthétique z kolei uzyskała liczne certyfikaty w Instytucie ds. Certyfikacji Etyki Środowiskowej, który w Europie jest zaangażowany w przestrzeganie wspólnych dla wszystkich krajów standardów w dziedzinie kosmetyków naturalnych. Przedsiębiorstwo zostało poddane kontroli, w ramach której zbadano warunki pracy i poszanowanie interesów konsumenta końcowego. Analiza doprowadziła do uzyskania certyfikatów 100% Vegan, 100% Halal (który certyfikuje kosmetyki dla konsumentów muzułmańskich) oraz 100% Globalnej Odpowiedzialności Społecznej. Kemon, firma z długą zieloną tradycją, uczyniła z szacunku dla środowiska i zrównoważonego rozwoju swój stylistyczny znak rozpoznawczy. To nie przypadek, że podczas ostatniej edycji Hair Products Award to Actyva Nuova Fibra zdobyła Nagrodę Jury za Formulację Chemiczną. Jak wyjaśnia Francesca Nocentini, „na ekologię zwracaliśmy uwagę zawsze: na jakość produktów, na człowieka, na klienta końcowego, na środowisko. Od pewnego czasu dobrowolnie przestrzegamy protokołu z Kioto, a teraz cele Agendy 2030 stanowią okazję do stworzenia standardu wzorców, który możemy dzielić. Od 2017 r. dążymy do osiągnięcia celów 3, 5, 8, 12, 14, 15, 16, ale w tym roku po raz pierwszy opublikujemy sprawozdanie na temat zrównoważonego rozwoju z wynikami osiągniętymi dzięki zastosowaniu się do wytycznych ONZ”. Również Grupa L’Oréal opracowała oficjalnie swoje zobowiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju w dokumencie „Sharing Beauty with All”. Jest to lista celów do osiągnięcia do 2020 r., podzielona na cztery obszary działania: Innowacyjność: do tego czasu 100% produktów grupy będzie miało korzyści środowiskowe lub społeczne; Produkcja: do 2020 r. marka zobowiązała się do zmniejszenia swojego śladu ekologicznego o 60% w porównaniu z poziomami odniesienia z 2005 r. i przybliży do piękna miliard nowych konsumentów; Życie: każdy konsument L’Oréal będzie miał możliwość dokonywania zrównoważonych wyborów zakupowych; Rozwój: obszar przekrojowy, który poprawi warunki życia pracowników, dostawców i członków społeczności L’Oréal. Szeroki projekt Grupy oferuje perspektywę, którą można się inspirować nawet w najdrobniejszych kwestiach codziennego życia.

Urządzenia przyjazne dla środowiska
Firma Parlux opracowała nowe wytyczne dotyczące produkcji przyjaznych dla środowiska i chroniących środowisko urządzeń. Są to produkty ekologiczne – oznaczone logiem „Eco-Friendly Parlux product” – które zachowują techniczne, jakościowe i konkurencyjne cechy produktów Parlux i są wykonane z materiałów przyjaznych środowisku: tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, nietoksycznych i wolnych od szkodliwych elementów farb. Opakowania, nadruki i dokumentacja techniczna produktów znajdują się na papierze pochodzącym z odzysku i w 100% biodegradowalnym.

artykuł ukazał się w ESTETICA Polska 3/2019

zamów prenumeratę >>>